Har du opplevd skade i din bolig, hjemme eller på hytta? Trio Hus er en av bedriftene med størst erfaring og kompetanse innen skadeutbedring i området.

Vi har erfarne takstmenn i vår administrasjon og godt erfarne skadeutbedrere blant våre ansatte.

Du vil få en rask og effektiv skadeutbedring uavhengig av type skade eller størrelse. Vi har forståelse for at en skade på hjemmet kan være en påkjenning og vil derfor gjennom hele prosessen sørge for at arbeidet utføres så raskt og effektivt som mulig. Vi ordner med alt fra flytting og oppbevaring av møbler, til nedvask etter ferdig arbeid.

Som fast samarbeidspartner hos flere av de store forsikringsselskapene, vil vi kunne få til en rask saksbehandling og reparasjon av skade.

Husk oss om du skulle oppleve en skade i ditt hjem! Ring oss direkte, eller be om å få vår hjelp når du melder skaden inn til ditt forsikringsselskap.